Zilverschoon

Potentilla anserina

Niet alleen de goudgele en tamelijk grote bloemen van Zilverschoon, Potentilla anserina, vallen op, maar vooral de onderkant van de geveerde bladeren. Als je zo’n blad omdraait zie een dichte beharing, die de onderkant een op zilver lijkende kleur geeft. Daar is de Nederlandse naam ook van afkomstig. Vanuit de rozet ontwikkelt de plant bovengrondse uitlopers, waaraan zich nieuwe jonge planten ontwikkelen, die dan opnieuw wortelen in de zandige grond. Zo kan de soort zich ook vegetatief vermeerderen.

Botanische benaming Potentilla anserina
Hoogte 0,05 - 0,4 m
Bloemkleur geel
Overlast hinderlijk
Voorkeursplek bermen
Bloeimaanden mei t/m augustus