Steenbrand

Tilletia caries

Steenbrand behoort tot de kiemschimmels. Deze schimmel kiemt tijdens de kieming van het zaad en vestigt zich in de plant. net onder het groeipunt. Hierdoor wordt de schimmel tijdens de groei mee getransporteerd. Totdat de aar is verschenen wordt de aantasting niet opgemerkt. Aangetaste planten zijn echter wel veel meer uitgestoeld en vaak iets korter. De aren van de aangetaste planten worden blauwgroen van kleur en later grijsachtig. De korrels zien er aan de buitenkant meer kogelvormig uit. In de korrels zit een zwarte plakkerige massa. Licht aangetaste korrels kunnen de ziekte weer overdragen naar het volgend jaar.

Botanische benaming Tilletia caries
Schimmelkleur blauwgroene aren
Overlast plantenziekte
Voorkeursplek gewone tarwe