Herderstasje

Capsella bursa-pastoris

Herderstasje of Capsella bursa-pastoris is een van de meest voorkomende plantensoorten van Nederland en België. We vinden de plant op allerlei plaatsen die meer of minder door de mens verstoord zijn. En dat zijn tegenwoordig erg veel plekken. Het is een plant van wegbermen, akkers, tuinen, braak liggende terreinen en zo verder. De soort is goed te herkennen aan de wat slordige bladeren van de wortelrozet, aan de rechtopstaande onvertakte stengel, met weinig stengelbladeren, aan de kleine witte bloemen, maar vooral aan de hartvormige vruchten. We kunnen de plant een groot deel van het jaar in bloei vinden, wel van maart tot december, omdat er enkele generaties per jaar optreden.

Botanische naam Capsella bursa-pastoris
Hoogte 0,05 - 0,6 m
Bloemkleur wit
Overlast hinderlijk
Voorkeursplek moestuinen, graslanden, akkers
Bloeimaanden maart t/m december