Gestreepte witbol

Holcus lanatus

Weinig grassen vallen zo op door hun zachte grijswitte beharing als de Gestreepte witbol, Holcus lanatus. Het over zijn hele lengte zacht aanvoelende gras groeit in pollen of dichte zoden in heel diverse vegetaties als wegbermen, hooi- en graslanden, in vochtige duinvalleien, maar ook in bossen, struweel en op ruderale terreinen. Het is ook gemakkelijk te herkennen aan de paarsrode lengtestrepen op de bladschede onder aan de voet van de bloeistengels.

Botanische naam Holcus lanatus
Hoogte 0,3 t/m 0,9 m
Bloemkleur wit
Overlast belemmert groei buurplanten
Voorkeursplek voedselarme zand-, leem- en dalgronden, graslanden, bossen, waterkanten
Bloeimaanden mei t/m september