Notice: Undefined variable: post_id in /home/u49681p143864/domains/bestrijdingsmiddelen.com/public_html/wp-content/themes/bestrijdingsmiddelen/head.php on line 32

Advantix 250/1250 Hond (10 – 25 kg) – 4 pipetjes

Bestrijderscheck label
v.a. 30,-
Advantix 250_1250 Hond (10 tot 25kg) 4P

Advantix 250/1250 Hond (10 – 25 kg) – 4 pipetjes

 • Elimineert vlooien, teken en bijtende luizen.
 • Weert teken, muggen, zandvliegen en stalvliegen af.
 • Buiten bereik van kinderen houden
 • Buiten bereik van (huis)dieren houden
Merk: Advantix
Inhoud: 4 x 2,5 ml
Bestrijding van: Muggen, Vliegen, Vlooien, Teken.
Levend vangende methode: nee
EAN-code: 4007221041818
Werkzame stof: 100 mg/ml imidacloprid, 500 mg/ml permethrine
Geschikt voor gebruik binnenshuis: ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis: nee

Werking

Voor de behandeling en de preventie van een vlooieninfestatie en voor de behandeling van bijtende luizen bij honden. Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de behandeling. Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooieninfestatie gedurende vier werken. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD). Het diergeneesmiddel heeft een persisterende acaricide en afwerende doeltreffendheid tegen infestaties door teken.

Het kan gebeuren dat teken die al op de hond zaten binnen twee dagen na behandeling niet gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken, die al op de hond zitten op het ogenblik van de behandeling, te verwijderen om hen zo te beletten zich vast te hechten en een bloedmaaltijd te nemen. Eén behandeling biedt een afwerende (anti-voedende) werking tegen zandvliegen (twee – drie weken), tegen muggen (twee – vier weken) en tegen stalvliegen gedurende vier weken.

Hoe te gebruiken

De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid en 50 mg/kg lichaamsgewicht permethrine. Om herinfestatie door het opduiken van nieuwe vlooien te verminderen wordt aanbevolen om alle honden in het huishouden te behandelen. Andere dieren die in hetzelfde huishouden leven, zouden ook met een geschikt diergeneesmiddel behandeld moeten worden. Om verder te helpen bij het verminderen van de belasting vanuit de omgeving wordt het bijkomend gebruik van een geschikte omgevingsbehandeling tegen volwassen vlooien en hun ontwikkelingsstadia aanbevolen.

Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje opnieuw verwijderen. Terwijl de hond stilstaat de gehele inhoud van de Advantix pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis aanbrengen. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen.

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Uitsluitend aanbrengen op onbeschadigde huid. Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.

Risico's

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

 • Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of muil van de te behandelen honden.
 • Men dient erop toe te zien dat het diergeneesmiddel correct wordt toegediend, zoals beschreven in de bijsluiter.
 • In het bijzonder dient orale opname door het likken aan de toedieningsplaats door behandelde honden of door dieren die in ermee in contact komen, vermeden te worden.
 • Niet gebruiken bij katten.
 • Raadpleeg uw dierenarts vooraleer het diergeneesmiddel te gebruiken bij zieke en verzwakte honden.
 • Behandelde honden mogen onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden tot oppervlaktewater gedurende tenminste 48 uur na behandeling, aangezien het diergeneesmiddel schadelijk is voor aquatische organismen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

 • Contact van het diergeneesmiddel met de huid, ogen of mond vermijden.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.
 • Na gebruik de handen grondig wassen.
 • In geval van accidenteel morsen op de huid, onmiddellijk met water en zeep wassen.
 • Personen met bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit diergeneesmiddel.
 • Behandelde honden dienen niet te worden gehanteerd door kinderen in het bijzonder totdat de toedieningsplaats droog is.

Bekijk hier de bijsluiter.