Notice: Undefined variable: post_id in /home/u49681p143864/domains/bestrijdingsmiddelen.com/public_html/wp-content/themes/bestrijdingsmiddelen/head.php on line 32

Advantage 40 Kat (tot 4 kg) – 4 pipetjes

Bestrijderscheck label
v.a. 21,-
Advantage 40 Kat (tot 4 kg)

Advantage 40 Kat (tot 4 kg) – 4 pipetjes

Spot-on oplossing tegen vlooien voor katten.

  • Buiten bereik van kinderen houden
  • Buiten bereik van (huis)dieren houden
Merk: Advantage
Inhoud: 4 x 0,4 ml
Bestrijding van: Vlooien.
EAN-code: 4007221047407
Werkzame stof: 10% (100 mg/ml) imidacloprid
Geschikt voor gebruik binnenshuis: ja
Geschikt voor gebruik buitenshuis: nee

Werking

Voor de preventie en bestrijding van vlooien bij katten. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooienbesmetting gedurende 3 tot 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie voor de controle van vlooienallergiedermatitis (VAD), waar deze diagnose vooraf werd gesteld door een dierenarts.

Hoe te gebruiken

Bij gebruik van dit product dienen de instructies van de dierenarts opgevolgd te worden. Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooien in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooien in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooien en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen.

Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop, draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje terug verwijderen. Druk de haren op de nek van de kat ter hoogte van de schedelbasis uit elkaar totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Enkel voor uitwendig gebruik. Toediening aan de schedelbasis minimaliseert de gelegenheid voor de kat om aan het product te likken. Enkel aanbrengen op de onbeschadigde huid. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Risico's

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Dit product is voor uitwendig gebruik en mag niet oraal toegediend worden. Intoxicatie door onopzettelijke orale opname bij dieren is onwaarschijnlijk. In dat geval moet de behandeling symptomatisch zijn onder diergeneeskundig toezicht. Er is geen specifiek antidoot bekend maar de toediening van actieve kool kan voordelig zijn. Men dient erop toe te zien dat de inhoud van de pipet niet in contact komt met de ogen of mond van het te behandelen dier. Laat niet toe dat recent behandelde dieren elkaar aflikken.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Na gebruik de handen grondig wassen. Elke eventuele contaminatie van de huid met zeep en water wassen. Personen met een bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit product. Contact van het product met de ogen of de mond vermijden. Indien het product onopzettelijk in de ogen terecht komt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het product onopzettelijk wordt ingeslikt, medisch toezicht inroepen. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening.

Bekijk hier de bijsluiter.